Emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény

Tárgyalás időpontja: 
2016. április 21., csütörtök 09.00
Ügy tárgya: 
Emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény
Tárgyalás helyszíne: 
Szolnoki Törvényszék
Tárgyaló: 
I. emelet 62.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az Fné F.Cs. ellen emberölés bűntettének kísérlete és más bűncselekmény miatt folyamatban lévő büntetőügyben 2016. április 21-ére kitűzött folytatólagos tárgyaláson előreláthatóan tanúkihallgatással folytatódik a bizonyítási eljárás.

***

A vádirati tényállás lényege szerint a vádlott 2011. február hónaptól élettársi kapcsolatban élt a sértettel, amely kapcsolat az utóbbi két évben fokozatosan megromlott. Mindketten rendszeresen fogyasztottak alkoholt, ilyenkor előfordult, hogy ittas állapotban összevesztek és egymást bántalmazták. Több esetben rendőri intézkedésre is sor került velük szemben. Többször előfordult, hogy a vádlott elküldte a háztól a sértettet, aki ilyenkor a szüleihez visszaköltözött, de később újból helyreállították az élettársi kapcsolatukat.

2015. február 6. napján a vádlott enyhe fokú alkoholos befolyásoltság állapotában K. városban lévő háza konyhájában az ugyancsak ittas állapotban lévő élettársával összeveszett, majd kölcsönösen kézzel ütlegelni kezdték egymást. Verekedés közben a vádlott, aki balkezes a mosogatótálcáról felvett egy fémnyelű 20 cm pengehosszúságú kést, és azt a bal kezében fogta. A dulakodás során elestek úgy, hogy a vádlott volt alul, felül pedig a sértett, aki leszorította a vádlottat, nem engedte, hogy felkeljen. Ekkor a vádlott 17 éves fia a kést a édesanyja kezéből ki akarta venni, de azt a vádlott olyan erősen fogta, hogy ki kellett csavarnia a kezéből, majd a kést a szobában a szekrény tetejére tette. Ezek után a sértett a vádlottat elengedte, a földről felállt és kiment a házból.

A vádlott a mosogatóról újból magához vett egy másik, fekete nyelű 18 cm pengehosszúságú kést, és azzal a sértett után ment. A sértettet az udvaron, a járdán érte utol és ott a bal kezében fogott késsel hátulról 5 alkalommal közepes-nagy erővel hátba szúrta. Dulakodás alakult ki a vádlott és a sértett között, eközben a vádlott fia édesanyja kezéből ezt a kést is kivette és azt a szekrény tetejére a másik mellé tette.

A szúrások közül egy a jobb oldali hátsó hónaljvonalnak megfelelően a mellkast is megnyitotta, melynek következtében vér- és levegőgyülem alakult ki. A mellkas megnyitásával járó sérülés 8 napon túl gyógyuló, közvetlen életveszéllyel járó sérülés, amelynek a tényleges gyógytartama 2-3 hétben határozható meg. A sértettnek több sérülése is keletkezett, amelyek 8 napon belül gyógyulóak. Abban az esetben, ha a szúrások nem a csontos alapba ütköznek, akkor többszörös, a mellkas megnyitásával járó sérülés alakulhatott volna ki. Ebben az esetben a halál bekövetkezésének reális veszélye fennállt volna.

A vádlott, mint négy kiskorú gyermekének gondozására és nevelésére köteles személy, ezen cselekményét a házban tartózkodó gyermekek jelenlétében követte el. Ezzel a magatartásával a kiskorú gyermekei értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődését veszélyeztette.

Információ:    Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Tóvizi Ádám sajtótitkár 06-30/884-12-95
tovizia@szolnokit.birosag.hu

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Eljáró bíróság: