Előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete

Tárgyalás időpontja: 
2015. március 30., hétfő 09.00
Ügy tárgya: 
Előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérlete
Tárgyalás helyszíne: 
Szolnoki Törvényszék
Tárgyaló: 
I. emelet 62.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség T. I. vádlottat előre kitervelten, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntettének kísérletével, valamint lőfegyverrel visszaélés bűntettével vádolja.

A vádirat szerint T. I. vádlott 2013 májusára olyan helyzetbe került, hogy kilátástalannak látta anyagi problémáit, adósságai összességében meghaladták a tízmillió forintot. A házát eladni nem tudta, míg adósságai minden nappal csak emelkedtek. A gondok megoldását már abban látta, ha olyan személytől vesz el pénzt, értékeket, akiről feltételezte, hogy rendelkezik vagyonnal. Mivel D. T. sértettet, akivel korábban üzleti kapcsolatban állt, ilyen emberként ismerte, elhatározta, hogy a sértettől fog pénzt szerezni, akár annak megölése útján is. Terve megvalósításához ismeretlen személytől beszerzett egy 9 mm Luger kaliberű Glock gyártmányú pisztolyt, a hozzá tartozó 2 darab tárral együtt, melyben egyenként 17 darab lőszer volt.

A vádlottnak tudomása volt arról, hogy D.T. sértett eladásra hirdette a tulajdonát képező gépkocsit.

2013. május 23-án D.T. sértettet azzal az ürüggyel, hogy szeretné megvenni a meghirdetett gépkocsit fia számára. Másnap a sértett lakásán találkozott a vádlott a sértettel és annak feleségével. A beszélgetés során a vádlott kifaggatta a sértettet, hogy gyermekeik mikor nem lesznek otthon, annak érdekében, hogy a tervezett bűncselekményét mikor hajthatja végre. A vádlott és a sértettek megállapodtak, hogy a gépjárművet a vádlott megvásárolja fia számára, a szerződés megkötésére 2013. május 27-én 9.00 órát jelölték ki. A vádlott tudta, hogy a sértettek gyermekei eben az időpontban már nem lesznek otthon, de azzal is tisztában volt, hogy a sértett felesége a házban fog tartózkodni.

2013. május 27-én a vádlott D.T. sértett irodájába ment, amely a sértett lakóházának szomszédos épületében volt. A vádlott D.T. sértettel együtt 9.00 óra körül ment át a sértettek házába. Az étkezőben a sértett és felesége leültek, hogy a gépkocsi adásvételi szerződését megírják, míg a vádlott állva maradt.

A vádlott kihasználva, hogy a sértettek az írással vannak elfoglalva, elővette egy viperát és fegyverét, azt kibiztosította, majd az ez által megfélemlített sértetteket beküldte a nappali szobába. Leültette őket az ajtóval szemben lévő ablak alatt lévő kanapéra. A vádlott a magával hozott kötelet D.K. sértetthez dobta, és azt követelte, hogy kötözze meg férjének kezét, lábát, miközben a fegyver csövét a sértettekre irányította. Megfenyegette őket, hogy ha nem teljesítik, amit kér, lelövi őket. D.K. sértett a zsinórral a férje hátrakulcsolt kezét és lábát lazán megkötözte. A vádlott közölte a sértettekkel, hogy pénzre van szüksége, és minden pénzt adjanak át neki, mert ellenkező esetben D.K. sértett csontjait egyenként fogja a viperával eltörni. A fenyegetések közben a vádlott a pisztoly elé a kanapén talált egyik párnát tartotta. A sértettek közölték, hogy csupán 30.000.- Ft-ot tudnak átadni, melyet a vádlott kevesellt és tovább fenyegetőzött. Ennek hatására D.T. sértett szólt a feleségének, hogy a másik szobában lévő széfben lévő ott őrzött külföldi valutákat és ékszereket átadta a vádlottnak. Az ékszereket és a pénzt a vádlott zsebre rakta, de még ezt is kevesellte és további pénzt, értékeket követelt. Míg felesége az ékszerek átadásával megosztotta a vádlott figyelmét, D.T. sértett a kezéről a kötelet leszedte, és a kanapéról hirtelen felugrott, hogy védekezzen a vádlottal szemben. A vádlott azonban megelőzte őt, a fegyvert – előtte a párnával – ráfogta a sértettre, és ezzel megállásra kényszerítette D.T. sértettet, akit visszaültetett a kanapéra.

A vádlott ezek után a magával hozott ragasztószalagot, illetve annak egy darabját D.K. sértettnek adta, és arra utasította, hogy ragassza le a férje száját. A vádlott a sértettek bal oldalán állt, majd bal kézben fogva a viperát kis erővel csapkodni kezdte D.K. sértett bal lábát, miközben azzal fenyegetőzött, hogy eltöri a csontjait, amennyiben nem mondja meg, hogy hol tartják a többi pénzt. D.K. sértett közölte, hogy a többi pénz bankszámlán van, de ő nem tudja, hogy hol, és erről kérdezze meg a férjét, majd egy hirtelen mozdulattal lerántotta a férje szájáról a ragasztót. Ekkorra D.T. sértett a lábáról kioldotta a kötelet, de még mindig összekötözött kézzel, indulatosan a kanapéról felugrott, és a vádlottra kiabálva tett egy lépést felé, aki ugyancsak ráordított a sértettre. Kihasználva férje mozdulatát, D.K. sértett hirtelen felpattant a kanapéra, onnan az ablakpárkányra lépett, feltépte az ablakot és kiugrott az utcára. A vádlott megpróbálta ezt megakadályozni, és legalább két ízben a viperával ráütött D.K. sértettre. D.T. sértett a kanapé mellett állva megpróbálta megakadályozni felesége bántalmazását, ekkor a vádlott azonban közelről, a kezében lévő lőfegyverrel rálőtt a sértett mellkasának jobb oldali részére, majd az ennek következtében hasra eső sértetthez lépett, és további három lövést adott le rá. A vádlott ezután a nyitva maradt ablakon kiugrott, és a segítségért kiabáló D.K. sértett után futott azzal a szándékkal, hogy őt is megöli. A vádlott magával vitte az eltulajdonított tárgyakat és a bűncselekmény elkövetéséhez használt eszközöket. A sértettnek azonban, mielőtt a vádlott rálőhetett volna, a közeli NAV székházba sikerült bemenekülnie, és segítséget kérnie. A vádlott ezt követően robogóján a helyszínről elmenekült, azonban a rendőrség még aznap elfogta őt Szolnok területén.

Az elszenvedett sérülések következtében D.T. sértett a helyszínen életét vesztette. A vádlott cselekménye következtében D.K. sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.
_______________________________________________________________

A 2015. március hó 30. napján megtartásra kerülő folytatólagos tárgyaláson előreláthatóan orvosszakértők és fegyverszakértő meghallgatására kerül sor.

Információ:    Dr. Papp Judit sajtószóvivő 06-56/501-400 3109-es mellék
soosrdr@szolnokit.birosag.hu

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő  06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: