Életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2015. február 17., kedd 08.30
Ügy tárgya: 
Életveszélyt okozó testi sértés bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Szolnoki Törvényszék
Tárgyaló: 
I. emelet 53.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

Az ügyészség az I. rendű fk. T.M. vádlottat 1 rb. életveszélyt okozó testi sértés bűntettével, mint társtettest,
1 rb. csoportosan elkövetett rablás bűntettével, mint társtettest,
1 rb. súlyos fenyegetéssel, folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntettének kísérletével, mint társtettest,

II. rendű vádlottat
1 rb. életveszélyt okozó testi sértés bűntettével, mint tástettest,
1 rb. csoportosan elkövetett rablás bűntettével, mint társtettest,

III. rendű vádlottat
1 rb. életveszélyt okozó testi sértés bűntettével, mint társtettest,
1 rb. csoportosan elkövetett rablás bűntettével, mint bűnsegédet,
1 rb. súlyos fenyegetéssel, folytatólagosan elkövetett zsarolás bűntettének kísérletével, mint társtettest,

IV. rendű fk. vádlottat
1 rb. csoportosan elkövetett rablás bűntettével, mint társtettest vádolja a vádiratban rögzített következő tényállás alapján.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség által benyújtott vádirat szerint E.J. sértett az utóbbi években hajléktalan életmódot folytatott M. város területén. A sértett önmagát a részére folyósított szociális segélyből és eseti munkavállalásból származó jövedelemből tartotta el.
A sértett alkalmi munkavállalása során ismerkedett meg III. rendű fk. R.K. vádlottal, akinek édesapjánál végzett munkát.

2013. év második felében – pontosabban nem meghatározható időponttól kezdődően I. rendű fk. T.M. és III. rendű R.K. vádlottak a sértett elesett állapotát kihasználva több alkalommal felszólították arra, hogy a részére minden hónap 5. napján járó rendszeres szociális ellátásból 2-3.000 forint összeget részükre adjon át. A követelés nem teljesítése esetére II. és III. rendű vádlottak veréssel fenyegették meg a sértettet, aki azonban a járandóságából ezen időszak alatt nem adott pénzt II. és III. rendű vádlottak részére.

2014. január 20. napján 19 óra körüli időben M. városban az F. úton lévő ABC-nél tartózkodott I., II., III. és IV. rendű vádlott, továbbá IV. rendű vádlott húga, gyk. F.Sz.
A vádlottak és a gyk. F.Sz. beszélgettek, amikor az úton megjelent a sértett, akitől a vádlottak cigarettát kértek. A sértett közölte a vádlottakkal, hogy nincs nála cigaretta, majd az ABC-be bement.
A vádlottak a sértettet az üzlet előtt várták, majd amikor kijött, tőle ismételten – provokatív jelleggel – cigarettát kértek, majd az üzlettel szemben lévő pizzériába tartó sértettet követték. A sértett a pizzériából rövid idő múlva kijött, majd – tartva az őt csapatban követő vádlottaktól – sietve a vasútállás irányába indult.
I. és II. rendű vádlottak ekkor – társaiktól elkülönülten – megállapodtak abban, hogy a sértettől pénzt, értéket fognak elvenni. Ezen tervük végrehajtása érdekében kerékpárra ültek, és az elsiető sértett után indultak.
I. és II. rendű vádlottak a sértettet a D. utcában utolérték, a kerékpárról leugrottak, majd őt mindketten test szerte ütlegelni és rugdosni kezdték. I. és II. rendű vádlottak percekig folyamatosan bántalmazták a sértettet. Időközben a gyalogosan közlekedő társaik a vádlottakat utolérték, akik erre – a bántalmazás hatására már földre került – sértett további ütlegelésével felhagytak anélkül, hogy tőle bármit eltulajdonítottak volna.
A sértett felállt és tovább ment a vasútállomás irányába.
A vádlottak és a gyermekkorú társuk is a vasútállomásra indultak, hogy III. rendű vádlott onnan kerékpárt lopjon. Erre azért nem került sor, mert időközben a sértett is a vasútállomáshoz ért, akit értékei elvétele okán valamennyien körbeálltak.
A vérző arcú sértettől – aki ekkor az elszenvedett verés miatt már félt a vádlottaktól – I. rendű vádlott a pénztárcáját a kabátzsebéből kivette, átnézte, majd miután látta, hogy pénz nincs benne, visszatette. Ezt követően IV. rendű fk. vádlott a sértett karóráját kérte el, amelyet a megfélemlített sértett átadott  részére.

A vádirat leírása szerint a sértett a vádlottak érkezését követően rövid időn belül a vasútállomásra ért. A vádlottak a vérző arcú sértettet rögtön körbeállták és a kabátzsebéből I. rendű fk. vádlott a pénztárcáját kivette, a tárcát átnézve megállapította, hogy abban érték nem található, így azt a sértett zsebébe visszatette. IV. rendű fk. vádlott a sértett karóráját elkérte. Az 1.200 forint értékű órát a IV. rendű vádlott eltette.
Az óra elvétele után I. rendű fk. vádlott emlékeztette a sértettet arra, hogy a következő szociális ellátásból még 5-6.000 forintot kell átadnia részükre.

A sértett ezt követően a K. utca felé indult, azonban őt a vádlottak közrefogva kísérték.
Néhány méternyi távolság után a vasútállomás előtti parkban I. rendű fk. majd II. és III. rendű fk. vádlottak ismételten, indokolatlanul rugdosni, ütlegelni kezdték a sértettet, aki ennek hatására a földre esett.
A bántalmazást I., II., és III. rendű vádlottak, végül a IV. rendű fk. vádlott és gyk. F.Sz. felszólítására abbahagyták. Ekkor a sértett a Cs. utca felé indulva próbált elmenekülni. A vádlottak őt továbbra is követték, majd a Cs. u. 1. szám előtti útszakaszon I. rendű fk., és II. rendű vádlott a sértettet ismét ütlegelni és rugdosni kezdte. Pár perces bántalmazást követően azonban a helyszínen megjelenő járókelő kiabálására a bántalmazással felhagytak és a helyszínről futva elmenekültek.

IV. rendű fk. vádlott és gy.k. F.Sz. a sértett bántalmazásában semmilyen módon nem vettek részt.

A sértett a bántalmazás következtében az arcán több horzsolásos sérülést, a jobb mellkasfél VI-IX. bordák törését, a bal oldalon a VI. borda elmozdulás nélküli törését szenvedte el. A sérülések bekövetkezésekor bal oldali mellűri levegőgyülem alakult ki.

A bordatörés sérülések 8 napon túl, ténylegesen 6-8 hét alatt gyógyuló sérülések. A mellkasi levegőgyülem közvetve életveszélyes jellegű sérülés.

A sértettnek a karórája eltulajdonításával okozott 1.200 forint kár nem térült meg.
-o-

Első tárgyalás, a vádirat ismertetése és a vádlottak meghallgatása várható.
Információ:    Dr. Sándor Géza sajtószóvivő
sandorg@szolnokit.birosag.hu
+36-30/2399614
 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: