Az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő, folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2015. február 16., hétfő 08.30
Ügy tárgya: 
Az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő, folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Szolnoki Törvényszék
Tárgyaló: 
Fszt. 12.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

   
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség által benyújtott vádirat szerint Z.F-né vádlott a 2000. április 6. napján alakult Kft. ügyvezetője volt 2013. június 25. napjáig, a társaság felszámolásának jogerős elrendeléséig, s mint számviteli végzettséggel rendelkező személy a társaság könyvelési feladatait is végezte.

I.

A vádlott a kft. nevében elektronikus úton a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adóigazgatóságához Szolnokra 2008. I-III. negyedévre negyedévenként, azt követően – egészen 2009. december hónappal bezárólag – havi bevallásokat nyújtott be.

A vádirat szerint a vádlott 2008. I. negyedévben az árbevételt – a tényleges adatoktól eltérően – 9.980.000 forinttal nagyobb összegben, ezen túl a levonható adó összegét a költségszámlákon szereplő adatokat meghamisítva állította be az adóbevallásában,
2008. II. negyedévben az árbevételt – a tényleges adatoktól eltérően – 68.000 forinttal kisebb összegben, ezen túl a levonható adó összegét a költségszámlákon szereplő adatokat szintén meghamisítva állította be az adóbevallásában,
2008. III. negyedévben pedig a levonható adó összegét, a költségszámlákon szereplő adatokat szintén meghamisítva állította be az adóbevallásában.

A vádirat szerint a vádlott 2008. X., XI. és XII. hónapban is a levonható adó összegét a költségszámlákon szereplő adatokat meghamisítva állította be az adóbevallásában.

A vádirat a fenti egyes időszakok vonatkozásában külön-külön részletezi napokra és tételekre lebontva az egyes tételeket.

A vádlott 2009. I. hónapban számla nélkül 28.876.500 forint nettó összegű, 5.773.500 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. II. hónapban 1.840.000 forint nettó összegű, 368.000 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. III. hónapban 21.000.000 forint nettó összegű, 4.200.000 forint általános forgalmi adó tartalmú 2009. IV. hónapban 20.007.420 forint nettó összegű, 4.001.484 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. V. hónapban 41.900.000 forint nettó összegű, 8.380.000 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. VI. hónapban 31.000.000 forint nettó összegű, 6.200.000 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. VII. hónapban 24.900.800 forint nettó összegű, 6.225.200 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. VIII. hónapban 32.573.000 forint nettó összegű, 8.143.250 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. IX. hónapban 41.600.000 forint nettó összegű, 10.400.000 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. X. hónapban15.204.493 forint nettó összegű, 3.801.123 forint általános forgalmi adó tartalmú, 2009. XI. hónapban 53.964.198 forint nettó összegű, 13.491.048 forint általános forgalmi adó tartalmú, míg 2009. XII. hónapban 10.000.000. forint nettó összegű, 2.500.000 forint általános forgalmi adó tartalmú valótlan költséget szerepeltetett az általános forgalmi adó analitikában, ezen túl 2009. V. hónapban 30.000.000 forint nettó összegben, 6.000.000 forint általános forgalmi adó tartalommal, 2009. VIII. hónapban 30.000.000 forint nettó összegben, 7.500.000 forint általános forgalmi adó tartalommal, 2009. IX. hónapban 30.000.000 forint nettó összegben, 7.500.000 forint általános forgalmi adó tartalommal, míg 2009. XI. hónapban 20.000.000 forint nettó összegben, 5.000.000 forint általános forgalmi adó tartalommal valótlan árbevételt is lekönyvelt és a bevallásokat ezen adatok figyelembevételével készítette el.

A valótlan tartalmú bevallások benyújtásával a vádlott megsértette a 2007. évi CXXVII. törvény 65. §-ban, 127. § (1) bekezdésében és a 131. §-ban foglaltakat, mellyel az adóbevételt áfa adónemben 2008. I. negyedévben 2.492.000 forinttal, II. negyedévben 11.714.000 forinttal, III. negyedévben 13.437.000 forinttal, október hónapban 6.283.000 forinttal, november hónapban 4.512.000 forinttal, december hónapban 1.175.000 forinttal, 2009. január hónapban 5.773.000 forinttal, február hónapban 368.000 forinttal, március hónapban 4.200.000 forinttal, április hónapban 4.000.000 forinttal, május hónapban 2.380.000 forinttal, június hónapban 6.200.000 forinttal, július hónapban 6.225.000 forinttal, augusztus hónapban 643.000 forinttal, szeptember hónapban 2.900.000 forinttal, október hónapban 3.800.000 forinttal, november hónapban 8.491.000 forinttal, december hónapban 2.500.000 forinttal, összesen 87.094.000 forinttal csökkentette.

II.

A vádirat szerint a vádlott a kft. könyvelése során mind 2008. évben, mind pedig 2009. évben valótlan tartalmú – egyéb adatokkal alá nem támasztott - árbevételeket szerepeltetett, ezen túl a társaság analitikájában az alapbizonylatoktól eltérő költségeket tüntetett fel. A társaság könyvviteli nyilvántartása és a társaság mérlegében szereplő adatok sem egyeztek.

A vádlott ezzel megsértette a 2000. évi C. törvény 4. § (1)-(2) bekezdésben, 12. § (1)-(2) bekezdésben, 15. §-ban, 16. §-ban, 159. §-ban, valamint a 165. §-ban foglaltakat, mellyel a társaság vagyoni ellenőrzését meghiúsította.

A fenti tényállások alapján az ügyészség a vádlottat 1 rendbeli az adóbevételt különösen nagy mértékben csökkentő, folytatólagosan elkövetett adócsalás bűntettével (I. tényállás),
2 rendbeli a bizonylati rend megsértésével elkövetett számvitel rendje megsértésének bűntettével (II. tényállás),
1 rendbeli magánokirat-hamisítás vétségével (I. tényállás) vádolja.

Első tárgyalás: A vádirat ismertetése és a vádlott meghallgatása várható.

Információ:    Dr. Sándor Géza sajtószóvivő
sandorg@szolnokit.birosag.hu
+36-30/2399614
 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: