Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költség-vetési csalás bűntette és más bűncselekmények

Tárgyalás időpontja: 
2015. január 26., hétfő 09.00
Ügy tárgya: 
Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költség-vetési csalás bűntette és más bűncselekmények
Tárgyalás helyszíne: 
Szolnoki Törvényszék
Tárgyaló: 
I. emelet 53. sz.
Összegzés: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség által benyújtott vádirat szerint dr. K. K. E. I. rendű vádlott a vád tárgyává tett cselekményekkel érintett 2005. január 17. napjától 2011. július 12. napjáig terjedő időszakban a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház ortopéd szakorvosa volt. Az I. rendű vádlott a dr. V. K. E. nevet használta orvosi tevékenysége során.

Az I. rendű vádlottnak – az ortopéd szakorvosként nyújtott egészségügyi ellátásokon túl – egészségügyi igazgatási feladatkörébe tartozott a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 21.) Kormány rendelet 10. § (1) bekezdésében és II. számú mellékletben meghatározott I. fokú szakvélemény – eseti kérelmek alapján történő – elkészítése.

2008. évtől kezdődően a magánszemélyek és vállalkozók igen széles körében – Jász-Nagykun-Szolnok Megyére, Pest Megyére, Heves Megyére, Borsod-Abaúj Zemplén Megyére kiterjedően – ismert volt az a körülmény, hogy dr. K. K. E. I. rendű vádlott, a kórház ortopéd szakorvosa hivatali kötelezettségét megszegve „hét pontos papír” néven elhíresült, az egészségkárosodás súlyos fokát és végleges voltát a valósággal ellentétesen tartalmazó I. fokú ortopéd szakorvosi véleményeket állít ki.

A vádirat szerint dr. K. K. E. I. rendű vádlott az említett időszakban hivatali kötelezettségét megszegve, 1433 esetben állított ki az egészségkárosodás súlyos fokát és végleges voltát a valósággal ellentétesen tartalmazó I. fokú ortopéd szakorvosi véleményt a vádiratban felsorolt személyek vonatkozásában és külön megjelölt időpontokban a vádiratban II-XLII. tényállásokban részletezettek szerint.

Az ügyészség az I. rendű vádlottat ezért – többek között – 1433 rendbeli hivatalos személy által elkövetett közokirat-hamisítás bűntettével vádolja, továbbá 7 rendbeli az előnyért hivatali kötelességét megszegve elkövetett hivatali vesztegetés bűntettével, továbbá bűnsegédi minőségben elkövetett különböző mértékű és minősítésű költségvetési csalás bűntettével, összesen 40 rendbeli esetben.

A II-LXXXVI. rendű vádlottakat az ügyészség különböző módon és minőségben elkövetett, az egyes vádlottak esetében eltérő számú tényállás alapján, részben különböző minősítésű költségvetési csalás, részben közokirat-hamisítás bűntettével vádolja.

A II-LXXXVI. rendű vádlottak cselekményei az I. rendű vádlott által kiadott orvosi igazolások megszerzésével kapcsolatosak részben, a másik részben pedig a kiadott igazolások felhasználásával elkövetett bűncselekményekkel, amelyek az említett valamelyik bűncselekményhez tartoznak és amelyek többsége a költségvetés számára vagyoni hátrányt eredményeztek különböző mértékben.

Az elkövetések egyik jellemző módja az volt, hogy az ún. hétpontos papírt, az orvosi igazolást, a minősítést a munkáltatók, illetve a vádlottak, mint munkavállalók állami támogatások igénybevételéhez használták fel, ismerve az igazolás vádirat szerinti jellegét.

A munkáltatók, a vádlottak ennek alapján jogtalanul kaptak költségvetési támogatást a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható támogatásra rendelkezésre álló állami pénzösszegekből, a közlekedési támogatáshoz nyújtható alapokból, pénztári igazolvánnyal kapcsolatban, akadálymentesítésre rendelkezésre álló alapokból.
______________________________________________________________

A 2015. január hó 26. és 29. napján tartandó folytatólagos tárgyalásokon tanúk kihallgatásával folytatódik a bizonyítási eljárás.
 
Információ:    Dr. Sándor Géza sajtószóvivő – 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Gyöngyné Dr. Kovács Gabriella sajtószóvivő – 06-56/501-400 3228-as mellék gyongyneg@szolnokit.birosag.hu

 

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: