Hivatali visszaélés bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2014. október 2., csütörtök 13.00
Ügy tárgya: 
Hivatali visszaélés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Szolnoki Törvényszék
Tárgyaló: 
I. emelet 62.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint P.Cs. vádlott a vád tárgyává tett cselekmények idején a Nemzeti Adó- és Vámhivatal adóellenőr I. beosztású kormánytisztviselője volt.

P.Cs. vádlott dolgozó revizorokkal közösen összeállított 2012. évi 31. és 32. heti ütemtervek alapján, részletes ismeretekkel rendelkezett a közvetlen munkatársai által tervezett adóellenőrzések időpontjairól, helyszíneiről, az eljáró adóellenőr párosok személyi összetételéről és a rendőrség, illetve a vámjárőrök közreműködésével tervezett akcióról.

A vádlott – a vád tárgyát képező időszakban – baráti viszonyban állt B.P. egyéni vállalkozóval, aki a Tisza-tó Strandon a Pepe Palacsintázó vendéglátó egységet üzemeltette.

A vádlott 2012. augusztus 3. napját megelőzően, pontosabban meg nem állapítható időpontban, fel nem derített helyen – azzal a céllal, hogy B.P. egyéni vállalkozó felismerje a revizorokat egy esetleges adóellenőrzés során átadott barátjának egy olyan tablóképet, melyen a Megyei Adóigazgatóság Operatív Ellenőrzési Osztályán dolgozó adóellenőrök névvel megjelölt fényképei voltak láthatók.

I.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság Operatív Ellenőrzési Osztályának 2012. évi 31. heti ütemterve alapján 2012. augusztus 3. napjára egy adóellenőr páros tervezett – többek között számla és nyugtakibocsátási kötelezettség teljesítésének, foglalkoztatottak társadalombiztosítási bejelentésének ellenőrzését célzó – adóellenőrzést Abádszalók, Tiszafüred és Kunhegyes útirány megjelöléssel. A következő munkanapra, 2012. augusztus 4-ére egy revizor páros tervezett adóellenőrzést, mely a B.P. által vezetett vendéglátó egységre is kiterjedt.

A vádirat szerint P. Cs. vádlott 2012. augusztus 3. napján 13 óra 57 perckor Szolnokról felhívta mobiltelefonon B.P. egyéni vállalkozót.

A vádlott az általa kezdeményezett telefonbeszélgetés során visszaélt hivatali helyzetével, amikor – azzal a céllal, hogy B.P. elkerülje az egyéni vállalkozására irányadó adójogi rendelkezések megszegésének hátrányos jogkövetkezményeit – tájékoztatta barátját arról, hogy a revizorok 2012. augusztus 3. napján a délutáni és az esti órákban, valamint a következő napon, 2012. augusztus 4-én az esti órákban ellenőrzés alá fogják vonni a vállalkozását is.

A vádlott tudatában volt annak, hogy B.P. egyéni vállalkozó a várható ellenőrzésről tájékoztathatja a Strand területén dolgozó vállalkozó ismerőseit, és ez a körülmény ronthatja a revizorok által tervezett adóellenőrzések eredményességét.

B.P. másnap, 2012. augusztus 4. napján 21 óra 18 perckor visszahívta mobiltelefonjáról P.Cs. vádlottat és beszélgetésük során az „osztálytalálkozás van” kifejezés használatával utalt arra, hogy a vádlott által előre jelzett adóellenőrzés már folyamatban van.

Ekkor P.Cs. vádlott hivatali helyzetével visszaélve – azzal a céllal, hogy barátja elkerülje a vállalkozására kötelező adójogi előírások megsértésének hátrányos jogkövetkezményeit – tájékoztatta B.P. egyéni vállalkozót arról is, hogy a Strand egész területén csupán egy revizor páros végez ellenőrzést, melynek egyik tagja – a tablón szereplő Z.K.Cs. - egy fekete hajú nő. A vádlott azt is közölte az egyéni vállalkozóval, hogy a revizorok hamarosan – kettő intézkedés foganatosítását követően – elvonulnak a helyszínről, mert 22 órakor már Berekfürdőn foganatosítanak intézkedést.

II.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság Operatív Ellenőrzési Osztályának 2012. évi 31. heti ütemterve alapján a revizorok 2012. augusztus 5. napjára nem terveztek akciót, s ennek megfelelően e napon nem is folyt munkavégzés.

A vádirat szerint B.P. 2012. augusztus 5. napján 11 óra 19 perckor Abádszalókról felhívta mobiltelefonon P.Cs. vádlottat, és a „ma van osztálytalálkozó?” kifejezést használva arról érdeklődött, hogy várható-e az adóellenőrök megjelenése a Strandon.

P.Cs. vádlott hivatali helyzetével visszaélve – azzal a céllal, hogy B.P. egyéni vállalkozó a reá vonatkozó adójogi előírások megszegésével, például nyugta kibocsátás nélküli bevétellel jogtalan előnyhöz juthasson – tájékoztatta barátját arról, hogy 2012. augusztus 5. napján nem kell adóellenőrzéstől tartania.

A vádlott tudatában volt annak, hogy B.P. egyéni vállalkozó tájékoztathatja a várható ellenőrzésről a strand területén dolgozó többi vállalkozót is.

III.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság Operatív Ellenőrzési Osztályának 2012. évi 32. heti ütemterve alapján 2012. augusztus 11. napjára három páros tervezett adóellenőrzést, ami azonban nem érintette az abádszalóki strand területén működtetett vállalkozásokat.

A vádirat szerint P.Cs. vádlott 2012. augusztus 11. napján 21 óra 49 perckor – a B.P. által kezdeményezett telefonbeszélgetés során hivatali helyzetével visszaélve – azzal a céllal, hogy B.P. egyéni vállalkozó az őt terhelő adójogi rendelkezések megsértésével jogtalan előnyhöz juthasson – tájékoztatta barátját arról, hogy nem kell adóellenőrzésre számítania, mert a revizorok Abádszalókon csak a Pálinka Fesztivál területén intézkednek. A vádlott azt az információt is megosztotta B. P-vel, hogy a vámjárőrökkel közös akció keretében eljáró revizorok egyike – P.A. adóellenőr – a tablóképen látható szőke hajú nő.

A vádlott cselekménye során tudatában volt annak, hogy B.P. egyéni vállalkozó tájékoztathatja az ellenőrzésről a revízióval érintett területen dolgozó vállalkozó ismerőseit, s ez a körülmény ronthatja a revizorok és a vámjárőrök által tervezett ellenőrzések eredményességét.

- O -

A fenti tényállás alapján az ügyészség P. Cs. vádlottat 3 rendbeli hivatali visszaélés bűntettével vádolja.

A 2014. október 2. napján folytatólagosan megtartott táragyláson ítélethozatal várható.

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/2399614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Dr. Galambos Emese sajtótitkár 06-56/501-400 3221-es mellékgalambosem@szolnokvb.birosag.hu

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: