Hivatali vesztegetés bűntette

Tárgyalás időpontja: 
2014. július 14., hétfő 13.00
Ügy tárgya: 
Hivatali vesztegetés bűntette
Tárgyalás helyszíne: 
Szolnoki Törvényszék
Tárgyaló: 
I. emelet 53. számú tárgyalóterem
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A vádirat szerint R. T. vádlott a vád tárgyává tett bűncselekmény idején a bv. intézet előzetes letartóztatását töltő fogvatartottja volt.

A vádlott 2012. októberében a délelőtti órákban tárgyaláson való részvétel céljából előállítási utasítás alapján a bíróság épületében tartózkodott.

A városi bíróság eljáró tanácsának elnöke 11 óra 15 perckor félbeszakította a vádlott részvételével tartott tárgyalást, ezért a bv. intézet előállítást foganatosító felügyelője visszakísérte a fogvatartottat a büntetés-végrehajtási intézet épületébe.

A bv. intézet A/2 – A/3. körleteiben e napon 7 órától 19 óráig körletfelügyelői szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelő átvette vádlottat a kísérést végző felügyelőtől, és a fürdőhelyiségben teljes körű ruházat átvizsgálást hajtott végre a fogvatartotton.

A körletfelügyelő a motozás befejezését követően a zárkához kísérte a vádlottat, majd a zárkaajtóhoz érve ismét átvizsgálta ruházatát.

A vádlott eközben az iránt érdeklődött, hogy milyen volt a felügyelő korábbi szolgálati helye, illetve milyen okból helyezték át.

A körletfelügyelő kitért a válaszadás elől azzal, hogy ezek a kérdések nem tartoznak a vádlottra.

A vádlott belépett a zárkába, azonban arra kérte a körletfelügyelőt, hogy várjon egy pillanatot.

Ekkor a körletfelügyelő a folyosón, a kitárt zárkaajtó előtt várakozott, míg a vádlott vele szemben, a zárkán belül, közvetlenül az ajtónyílás mögött állt.

A vádlott utalásokat tett arra, hogy ő visszatérő fogvatartottja a bv. intézetnek, és „kapatott már el” a kinti ismerőseivel bv. őröket, akik utólag bocsánatot kértek tőle, de vele lehet egyezkedni is.

A vádlott ekkor úgy tett a kezével, mintha telefont tartana a füléhez, azonban azt is mutatta, hogy nem telefonra van szüksége.

Ezt követően a vádlott a kezével azt imitálta, hogy egy fecskendőt nyom hastájékon a bőrébe, és ezzel egyidejűleg közölte, hogy neki „cucc kellene”, és 10.000.- Ft-ot ad a felügyelőnek, amennyiben azt bejuttatja neki a bv. intézetbe.

A vádirat szerint a vádlott cselekményével arra igyekezett rábírni a bv. intézet rendjének fenntartásáért, a fogvatartottak őrzéséért felelős körletfelügyelőt, hogy kötelességét megszegve a fogvatartott birtokában tartható tárgyak körén kívül eső, tiltott tárgyat juttasson be részére az intézetbe.

A körletfelügyelőt a vádlott kérését és a felajánlott jogtalan előnyt kifejezetten visszautasította.

Az ügyészség a fenti vádirati tényállás alapján a kötelesség megszegésére irányuló hivatali vesztegetés bűntettével vádolja a vádlottat.

- O -

A 2014. július 14-ei tárgyaláson a második kirendelt informatikai szakértő meghallgatása várható. Ha e tárgyaláson további bizonyítás szükségessége nem merül fel, ítélethozatal lehetséges.

Dr. Sándor Géza sajtószóvivő 06-30/239-9614
sandorg@szolnokit.birosag.hu

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: