Hivatali visszaélés

Tárgyalás időpontja: 
2014. június 20., péntek 08.30
Ügy tárgya: 
Hivatali visszaélés
Tárgyalás helyszíne: 
5000 Szolnok, Kossuth út 1.
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

A  vádirat  szerint  P.Cs.  vádlott  a  vád  tárgyává  tett  cselekmények  idején  a
Nemzeti  Adó- és  Vámhivatal  adóellenőr  I.  beosztású  kormánytisztviselője
volt.
P.Cs. vádlott dolgozó revizorokkal közösen összeállított 2012. évi 31. és 32.
heti  ütemtervek  alapján,  részletes  ismeretekkel  rendelkezett  a  közvetlen
munkatársai  által  tervezett  adóellenőrzések  időpontjairól,  helyszíneiről,  az
eljáró  adóellenőr  párosok  személyi  összetételéről  és  a  rendőrség,  illetve  a
vámjárőrök közreműködésével tervezett akcióról.
A  vádlott – a  vád  tárgyát  képező  időszakban – baráti  viszonyban  állt  B.P.
egyéni vállalkozóval, aki a Tisza-tó Strandon a Pepe Palacsintázó vendéglátó
egységet üzemeltette.
A  vádlott  2012.  augusztus  3.  napját  megelőzően,  pontosabban  meg  nem
állapítható  időpontban,  fel  nem  derített  helyen – azzal  a  céllal,  hogy  B.P.
egyéni vállalkozó felismerje a revizorokat egy esetleges adóellenőrzés során
átadott  barátjának egy  olyan  tablóképet,  melyen  a  Megyei  Adóigazgatóság
Operatív  Ellenőrzési  Osztályán  dolgozó  adóellenőrök  névvel  megjelölt
fényképei voltak láthatók.

I.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság Operatív Ellenőrzési
Osztályának 2012. évi 31. heti ütemterve alapján 2012. augusztus 3. napjára
egy  adóellenőr  páros  tervezett – többek  között  számla  és  nyugtakibocsátási
kötelezettség  teljesítésének,  foglalkoztatottak  társadalombiztosítási
bejelentésének ellenőrzését célzó – adóellenőrzést Abádszalók, Tiszafüred és
Kunhegyes útirány megjelöléssel. A következő munkanapra, 2012. augusztus
4-ére  egy  revizor  páros  tervezett  adóellenőrzést,  mely  a  B.P.  által  vezetett
vendéglátó egységre is kiterjedt.
A vádirat szerint P. Cs. vádlott 2012. augusztus 3. napján 13 óra 57 perckor
Szolnokról felhívta mobiltelefonon B.P. egyéni vállalkozót.
A vádlott az általa kezdeményezett telefonbeszélgetés során visszaélt hivatali
helyzetével,  amikor –  azzal  a  céllal,  hogy  B.P.  elkerülje  az  egyéni
vállalkozására  irányadó  adójogi  rendelkezések  megszegésének  hátrányos
jogkövetkezményeit  –  tájékoztatta  barátját  arról,  hogy  a  revizorok  2012.
augusztus  3.  napján  a  délutáni  és  az  esti  órákban,  valamint  a  következő
2 napon,  2012.  augusztus  4-én  az  esti  órákban  ellenőrzés  alá  fogják  vonni  a
vállalkozását is.
A  vádlott  tudatában  volt  annak,  hogy  B.P.  egyéni  vállalkozó  a  várható
ellenőrzésről tájékoztathatja a Strand területén dolgozó vállalkozó ismerőseit,
és  ez  a  körülmény  ronthatja  a  revizorok  által  tervezett  adóellenőrzések
eredményességét.
B.P.  másnap,  2012.  augusztus  4.  napján  21  óra  18  perckor  visszahívta
mobiltelefonjáról P.Cs. vádlottat és beszélgetésük során az „osztálytalálkozás
van”  kifejezés  használatával  utalt  arra,  hogy  a  vádlott  által  előre  jelzett
adóellenőrzés már folyamatban van.
Ekkor  P.Cs.  vádlott  hivatali  helyzetével  visszaélve – azzal  a  céllal,  hogy
barátja  elkerülje  a  vállalkozására  kötelező  adójogi  előírások  megsértésének
hátrányos jogkövetkezményeit – tájékoztatta B.P. egyéni vállalkozót arról is,
hogy  a  Strand  egész  területén  csupán  egy  revizor  páros  végez  ellenőrzést,
melynek  egyik  tagja – a  tablón  szereplő  Z.K.Cs. - egy  fekete  hajú  nő.  A
vádlott azt is közölte az egyéni vállalkozóval, hogy a revizorok hamarosan –
kettő intézkedés foganatosítását követően – elvonulnak a helyszínről, mert 22
órakor már Berekfürdőn foganatosítanak intézkedést.

II.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság Operatív Ellenőrzési
Osztályának 2012. évi 31. heti ütemterve alapján a revizorok 2012. augusztus
5.  napjára  nem  terveztek  akciót,  s  ennek  megfelelően  e  napon  nem  is  folyt
munkavégzés.
A  vádirat  szerint  B.P.  2012.  augusztus  5.  napján  11  óra  19  perckor
Abádszalókról  felhívta  mobiltelefonon  P.Cs.  vádlottat,  és  a  „ma  van
osztálytalálkozó?”  kifejezést  használva  arról  érdeklődött,  hogy  várható-e  az
adóellenőrök megjelenése a Strandon.
P.Cs. vádlott hivatali helyzetével visszaélve – azzal a céllal, hogy B.P. egyéni
vállalkozó a reá vonatkozó adójogi előírások megszegésével, például nyugta
kibocsátás  nélküli  bevétellel  jogtalan  előnyhöz  juthasson  –  tájékoztatta
barátját  arról,  hogy  2012.  augusztus  5.  napján  nem  kell  adóellenőrzéstől
tartania.
A vádlott tudatában volt annak, hogy B.P. egyéni vállalkozó tájékoztathatja a
várható ellenőrzésről a strand területén dolgozó többi vállalkozót is.

III.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Megyei Adóigazgatóság Operatív Ellenőrzési
Osztályának 2012. évi 32. heti ütemterve alapján 2012. augusztus 11. napjára
három  páros  tervezett  adóellenőrzést,  ami  azonban  nem  érintette  az
abádszalóki strand területén működtetett vállalkozásokat.
A vádirat szerint P.Cs. vádlott 2012. augusztus 11. napján 21 óra 49 perckor –
a  B.P.  által  kezdeményezett  telefonbeszélgetés  során  hivatali  helyzetével
visszaélve – azzal a céllal, hogy B.P. egyéni vállalkozó az őt terhelő adójogi
rendelkezések  megsértésével  jogtalan  előnyhöz  juthasson  –  tájékoztatta
barátját  arról,  hogy  nem  kell  adóellenőrzésre  számítania,  mert  a  revizorok
Abádszalókon csak a Pálinka Fesztivál területén intézkednek. A vádlott azt az
információt  is  megosztotta  B.  P-vel,  hogy  a  vámjárőrökkel  közös  akció
keretében  eljáró  revizorok  egyike – P.A.  adóellenőr – a  tablóképen  látható
szőke hajú nő.
A  vádlott  cselekménye  során  tudatában  volt  annak,  hogy  B.P.  egyéni
vállalkozó  tájékoztathatja  az  ellenőrzésről  a  revízióval  érintett  területen
dolgozó  vállalkozó  ismerőseit,  s  ez  a  körülmény  ronthatja  a  revizorok  és  a
vámjárőrök által tervezett ellenőrzések eredményességét.

- O -

A  fenti  tényállás  alapján  az  ügyészség  P.  Cs.  vádlottat  3  rendbeli  hivatali
visszaélés bűntettével vádolja.
Az  ügyben  2014.  június  20.  napján  kerül  megtartásra  az  első  tárgyalás,
melyen a vádlott és egy tanú kihallgatása várható.

Szolnoki Törvényszék

Dr. Sándor Géza  sajtószóvivő 06-30-239-9614

                                                  sandorg@szolnokit.birosag.hu

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Nem
Eljáró bíróság: