Első fokon 10 év börtönre és többmillió forint pénzbüntetésre ítélték a Kun-Mediátor-ügy vádlottját

A  Szolnoki Törvényszék 2022. január 7-én ítéletet hirdetett a Kun-Mediátor-ügyben. A bíróság a vádlottal szemben 402 rendbeli csalás, 5 rendbeli számvitel rendje megsértésének, valamint 1-1 rendbeli sikkasztás és jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt indult eljárást megszüntetette. Ugyanakkor bűnösnek mondta ki 325 rendbeli csalás és 1 rendbeli sikkasztás bűntettében, amiért 10 év börtönre, 5.400.000 Ft pénzbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Végleges hatállyal eltiltotta a gazdasági társaság vezető tisztségviselői foglalkozástól. A vádlottal és a jelenleg felszámolás alatt álló Kun-Mediátor Kft-vel szemben külön-külön 1.587.220.474 Ft, míg a vádlott két hozzátartójával szemben összesen 34.495.111 Ft erejéig vagyonelkobzást rendelt el. A vádlottat öt sértett részére összesen 129.331.880 Ft kártérítés megfizetésére kötelezte, míg a további magánfelek által bejelentett kártérítési igények érvényesítését egyéb törvényes útra utasította.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyészség 3 munkanapot tartott fenn annak eldöntésére, hogy kíván-e fellebbezni. A vádlott nem volt jelen a tárgyaláson. A vádlott védője elsődlegesen a bűnösséget kimondó rendelkezések vonatkozásában felmentés, másodlagosan enyhítés, illetve a járulékos kérdések tekintetében jelentett be fellebbezést, így az ügy másodfokon, a Szegedi Ítélőtáblán folytatódik.

Az ítélethirdetést követően a törvényszék a másodfokú eljárás befejezésééig fenntartotta a vádlott bűnügyi felügyeletét, amit a védő tudomásul vett, az ügyészség azonban a vádlott letartóztatásának elrendelése érdekében fellebbezést jelentett be, így ebben a kérdésben is a Szegedi Ítélőtábla dönt majd.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség 2017. június 9-én 767 rendbeli üzletszerűen elkövetett csalás, jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 2 rendbeli sikkasztás és számvitel rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat a vádlottal szemben, aki a vádirat szerint a budapesti székhelyű Kun-Mediátor Kft. önálló képviseleti jogosultsággal rendelkező képviselőjeként az ügyfeleit tévedésbe ejtve a cég 15 éves működése alatt összesen 12 milliárd forintot meghaladó kárt okozott.

A vádhatóság képviselője perbeszédében végül összesen 430 rendbeli csalás, 1 rendbeli jogosulatlan pénzügyi tevékenység, 1 rendbeli sikkasztás és 5 rendbeli számvitel rendje megsértésének bűntette miatt indítványozta a vádlott bűnösségének megállapítását. Az okozott kár összegét az ügyészség 10 milliárd 800 millió forintot meghaladó összegre módosította, amelyből a vádlott által vissza nem térített összeg mintegy 4 milliárd 700 millió forint.

Az ítélet szóbeli indokolása szerint a vádlott banki tevékenységnek álcázott működésével ejtette és tartotta tévedésben a sértetteket, miközben a befektetés kockázatát a sértettek elől elhallgatta, és ezen magatartásával összesen mintegy 10 milliárd forint kárt okozott, amely az egyes tényállásokban megállapított mértékben – bizonyos sértettek esetében az ígért hozammal megnövelve – térült meg, azonban 42 sértett esetében közel 3.4 milliárd forint összegben egyáltalán nem volt kármegtérülés. A vádlott a csalás valamennyi tényállási elemét megvalósította.

A törvényszék a vádlott büntetőjogi felelősségét összesen 326 rendbeli cselekményben állapította meg, kizárólag azokban a tényállásokban, amelyekben az okozott kár meghaladta az 5 millió forintot. A bíróság a további, az eredeti vádban a vád tárgyává tett bűncselekmények (nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntette, a nagyobb kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette, csalás bűntette, jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette, és a számvitel rendje megsértésének bűntette) vonatkozásában az eljárást megszüntette mivel azoknak a jelentősebb tárgyi súlyú bűncselekmények mellett a vádlott felelősségre vonása szempontjából nem volt jelentősége.

A büntetés kiszabása során a bíróság nyomatékos súlyosító körülményként értékelte a vádlott terhére a nagyszámú bűnhalmazatot, a sorozatjelleggel történt elkövetést, valamint azt, hogy rendkívül hosszú időn keresztül, közel 14 éven át folytatta bűnös tevékenységét.

Enyhítő körülményént értékelte a vádlott javára idős korát, a büntetőeljárás elhúzódását, ugyanis a vádlott több, mint 4 éve áll a büntetőeljárás és egyben kényszerintézkedés hatálya alatt, valamint azt, hogy 100 rendbeli cselekmény vonatkozásában a sértettek kára teljes egészében, 184 esetben részben megtérült.

 

Szolnok, 2022. január 7.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya