Ítélkezés a koronavírus-veszélyhelyzet idején – Interjú Kissné dr. Szabó Judittal, a Szolnoki Törvényszék elnökével

A koronavírus járvány lényeges változásokat hozott az emberek életében.
A hatékony védekezés érdekében elrendelt veszélyhelyzet számos intézmény munkáját érintette. Hogyan zajlik most az ügyintézés Jász-Nagykun-Szolnok megye bíróságain? Tartanak-e tárgyalásokat? Lehet-e új eljárásokat indítani? Nem tartanak-e az ügyek elhúzódásától? Egyebek mellett erről kérdeztük Kissné dr. Szabó Juditot, a Szolnoki Törvényszék elnökét

 

Megállt az élet a bíróságokon?

A bíróságok a veszélyhelyzet időtartama alatt is folyamatosan működnek, és változatlanul minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a válsághelyzet ellenére is időszerű és megalapozott ítélkezést folytassanak.

 

Milyen változásokat hozott a veszélyhelyzet?

Jelentős változás, hogy fő szabály szerint az ügyfelek nem léphetnek be a bírósági épületekbe.

Mindez érdemben nem érinti az olyan, egyébként is tárgyaláson kívül intézendő ügyek vitelét, mint a végrehajtási, a csőd- és felszámolási eljárás, valamint a cégek és a társadalmi szervezetek nyilvántartásával kapcsolatos eljárások.

Újdonság azonban, hogy azokban az ügyekben, amelyekben a bíróság normál esetben tárgyalást tartana, most írásban érintkezik az ügyfelekkel, és ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik, tárgyaláson kívül folytatja le az eljárást, így szerzi be a bizonyítékokat, és számos esetben ügyöntő határozatot is hozhat.

Azokban az ügyekben pedig, amelyekben elkerülhetetlen, hogy személyes meghallgatást tartson, ezt elsődlegesen kifejezetten erre a célra kialakított tárgyalótermekben távmeghallgatás vagy videotelefonálásra alkalmas programok útján végzi. Ez csak akkor lehetséges, ha az ügyfél otthonában maga is rendelkezik az ehhez szükséges számítógéppel és internetkapcsolattal.

Hagyományos értelemben vett személyes meghallgatásra csak ezek hiányában, szigorú tárgyalótermi biztonsági protokoll megtartása mellett kerülhet sor.

 

Melyek azok a konkrét esetek, amelyekben a veszélyhelyzet ideje alatt is tárgyalást tart a bíróság?

Ha valakit őrizetbe vesznek, a bíróságnak 72 órán belül döntenie kell a szabadon bocsátásáról, le kell tartóztatnia vagy bűnügyi felügyelet alá kell helyeznie. Ezen ügyekben most is ülést kell tartani. A családon belüli erőszak miatt megelőző távoltartást kérők ügyeiben most is meghallgatást kell tartani. A szabálysértés elkövetésén tetten ért, és a rendőség által gyorsított szabálysértési eljárásban bíróság elé állított személyek ügyeiben pedig most is tárgyalni kell, csak hogy néhány példát említsek. A fertőzésveszély csökkentése érdekében azonban ezeket az üléseket, tárgyalásokat szigorú óvintézkedések mellett, lehetőség szerint távmeghallgatás útján végezzük.  

 

Lehet új eljárásokat, pereket indítani?

Természetesen igen. Folyamatosan érkeznek hozzánk a vádiratok és a keresetlevelek. Ehhez kapcsolódóan arra kérjük az ügyfeleket, hogy a beadványaikat a fertőzésveszély elkerülése érdekében lehetőség szerint elektronikus ügyfélkapun keresztül szíveskedjenek a bíróságokhoz eljuttatni. A bírósági gyűjtőládákban elhelyezett és a postai úton benyújtott iratok ugyanis a fertőzésveszély elkerülése érdekében 7 napos iratkarantén után kerülhetnek csak a kollégák elé.

 

Nem tartanak az ügyek elhúzódásától?   

A bíróságok minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy az ügyek folytatását ne hátráltassa a veszélyhelyzet. Az eljárási kódexek által biztosított eljárásgyorsító rendelkezések és a legmodernebb technikai eszközök alkalmazásával nap mint nap ezen dolgozunk.

 

Hogyan érinti a veszélyhelyzet a közigazgatási és munkaügyi ügyeket?

A Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, hasonlóan hazánk valamennyi közigazgatási és munkaügyi bíróságához 2020. április 1-én megszűnt. A korábban a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság által tárgyalt munkaügyi ügyekben immáron a Szolnoki Törvényszék, míg a közigazgatási ügyekben a Debreceni Törvényszék jár el, amiről minden ügyfelet írásban tájékoztattunk.

 

Szolnok, 2020. május 13.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya