Consilium Peritorum Localis a Szolnoki Törvényszéken

A Szolnoki Törvényszék dísztárgyalótermében 2019. november 27-én Consilium Peritorum Localis fórumot tartottak Jász-Nagykun-Szolnok megye bírái, bírósági titkárai és bírósági fogalmazói, melyen a bírói hivatásról, a jó bíró ismérveiről és erényeiről, a lelkiismeretesség, az igazságosság és a pártatlanság hármasáról, a családi élet és a munkavégzés egyensúlysúlyáról, valamint a bírói hivatás ítélkezésen túlmutató szerepeiről értekeztek. A beszélgetés díszvendége dr. Kovacsics László, a Szolnoki Törvényszék nyugalmazott törvényszéki tanácselnöke volt.

A rendezvényt Kissné dr. Szabó Judit, a Szolnoki Törvényszék elnöke nyitotta meg. Gondolatébresztő előadásában olyan fontos kérdéseket tett fel, mint hogy mit jelent a bíráskodás, az igazságszolgáltatás, mi a szerepe egy társadalom életében, kit tekintünk jó bírónak, milyen tulajdonságokkal, képességekkel, erényekkel bír, hogyan válhat valaki jó bíróvá és hogyan tudja ennek megfelelően, magas színvonalon végezni a munkáját, hogyan tudja megvalósítani a munka és a családi élet egyensúlyát, és a bíráknak az ítélkezésen túl, akár az oktatásban, ismeretterjesztésben, szemléletformálásban, akár más területen van-e valamilyen többletszerepe a közösség életében.  

Consilium Peritorum Localis fórum 2019. november 27-én a Szolnoki Törvényszék dísztárgyalótermében

 

A résztvevők ezt követően megtekintették az Országos Bírósági Hivatal Fenntartható Értékeink Program 2019 keretében készült, és a dr. Bagossyné dr. Körtvélyesi Mária, a Berettyóújfalui Járásbíróság, bíróságtörténeti kutatás országos koordinációját is ellátó bírájának pályaképéről szóló kisfilmeket.

Ezután Gyöngyné dr. Kovács Gabriella, a Szolnoki Törvényszék civilisztikai kollégiumvezetője vette át a szót. Beszédében emlékeztetett arra, hogy idén másfél évszázada született meg a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk, amely szétválasztotta a közigazgatást és a bíráskodást, és deklarálta, hogy a bíró az ítélkezésben csak a törvénynek, illetve a törvényerejű szokásoknak van alávetve.

Utalt arra, hogy az évforduló alkalmából 2019. április 24-én a Kúria nagyszabású ünnepi konferenciát szervezett az Országgyűlés Felsőházi termében, majd bemutatta az évforduló alkalmából kiadott „Bírák vagyunk…” című kötetet, ami a nevezetes törvénycikk mellett a bírói eskü másfél évszázaddal ezelőtti és mai szövegét, és az elmúlt másfél évszázad bíráinak bírói hivatásról vallott gondolatainak gyűjteménye.

Ezt követően dr. Pócs Teodóra, a Szolnoki Törvényszék büntető kollégiumvezetője részletesen bemutatta a kötet „Bíráktól bíráknak”, avagy „Gondolatok a bírói hivatásról” című fejezetét, melyben az igazságszolgáltatással, és oly fontos bírói erényekkel kapcsolatos idézetek olvashatók, mint a bírói lelkiismeret, a hivatás, a függetlenség, a tisztesség, a lelkiismeretesség, az igazságosság, a méltányosság és az elfogulatlanság. Utalt arra, hogy a könyvből a csokorba fűzött nemes gondolatok szerzőinek pályaképét is megismerhetjük, majd több ízben idézett a kötetből.

Ezt követően a nap díszvendégéhez, dr. Kovacsics Lászlóhoz, a Szolnoki Törvényszék egykori tanácselnökéhez fordult, akit szakmai életpályája bemutatására kért.

 

Dr. Kovacsics László törvényszéki tanácselnök a Szolnoki Törvényszék
dísztárgyalótermében 2019. november 27-én tartott
Consilium Peritorum Localis fórumon

 

A neves szakemberhez sorra érkeztek a kérdések. Válaszaiban a múlt híres büntetőügyei, tárgyalótermi emlékei elevenedtek meg. Az éles eszéről, felkészültségéről, magas szakmai színvonalú munkájáról, ugyanakkor mérhetetlen emberségességéről és remek humoráról is ismert bíró legenda pályaképét, a bírói hivatásról vallott gondolatait és a felnövekvő bíró generációknak adott tanácsait hallgatva a beszélgetés moderátora, dr. Kis István törvényszéki tanácselnök méltán nevezte őt a Szolnoki Törvényszék ikonjának.  

A beszélgetést követően, a rendezvény zárásaként a résztvevők megtekintették a dr. Szurdi Béla, a Debreceni Törvényszék elnökhelyettesének pályaképéről készült kisfilmet.

 

Szolnok, 2019. november 29.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya