Bíróságok Napja Ünnepség a Szolnoki Törvényszéken

A Bíróságok Napja alkalmából tartottak ünnepséget a Szolnoki Törvényszéken, melyen a megye bírósági vezetőin és bíráin kívül a társszervek vezetői is részt vettek. Az ünnepségen számos bírósági dolgozó kitüntetést vehetett át.

A magyar igazságszolgáltatás működésének meghatározó állomása volt a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi IV. törvénycikk, amely szétválasztotta a közigazgatást és a bíráskodást. Deklarálta, hogy a bíró az ítélkezésben csak a törvénynek, illetve a törvényerejű szokásoknak van alávetve. A jogszabályt július 15-én hirdették ki, ennek alkalmából ünnepeljük 2001 óta minden évben a Bíróságok Napját.

Bíróságok Napja Ünnepség 2018. július 13-án a Szolnoki Törvényszék dísztárgyalótermében

 

Ebből az alkalomból, 2018. július 13-án a Szolnoki Törvényszék dísztárgyalótermében ünnepséget tartottak, melyen a megye bírósági vezetői és bírái mellett díszvendégként vett részt dr. Varga Árpád megyei főügyész és Horváth Ákos, a megyei büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka is.

A Himnuszt követően Kissné dr. Szabó Judit törvényszéki elnök a bírói hatalom gyakorlásáról szóló 1869. évi 4. törvénycikk megszületéséről, jelentőségéről beszélt. Felidézte az akkori uralkodó, Ferenc József szavait, akinek elvárása volt, hogy ,,az országnak jó, gyors és részrehajlatlan igazságszolgáltatás biztosíttassék", és utalt arra, hogy a bíróság célja és az ügyfelek bírósággal szemben támasztott elvárásai  az elmúlt csaknem másfél évszázadban mit sem változtak.

Az ünnepséget művészeti produkciók színesítették. Az első fellépő a Martfű Néptáncegyüttes volt, akiknek műsorát az Országos Bírói Tanács által adományozott díjak átadása követte, melyeket Kissné dr. Szabó Judit elnök és dr. Hajdu Anna, a törvényszék elnökhelyettese közösen adott át.

„Én a mi tövises, de gyönyörű bírói pályánkat mindenekfölött szeretem. Szerettem már akkor is, amikor mint joggyakornok az első hivatali esküt letettem. S a fiatal bírójelöltnek ez a mély vonzalma a jogszolgáltatás iránt az azóta eltelt évek és évtizedek alatt nem csökkent. Sőt, mint a kedvező talajból kisarjadzott élő fa törzse, folytonosan izmosodott, gyarapodott következetesen a hivatásszeretetnek egy újabb évgyűrűjével.”

A törvényszék elnöke Juhász Andor, a múlt század híres kúriai elnökének szavait idézte, aki a névadója lett a díjnak, aminek arany, ezüst, illetőleg bronz fokozatával minden évben a legkiválóbb bírákat és igazságügyi alkalmazottakat tüntetik ki.

A Juhász Andor-díjak átadása a Szolnoki Törvényszék dísztermében 2018. július 13-án

 

A díj arany fokozatát idén posztumusz a Szolnoki Törvényszék tavaly elhunyt korábbi elnöke dr. Nánási Illés kapta, aki csaknem negyven évig ítélkezett, öt éven át vezette a Szolnoki Járásbíróságot, és huszonkét éven át törvényszéket. Tavaly augusztusban egy remek vezetőt, kiváló szakembert és példa értékűen emberséges embert veszítettünk el. Kivételes tanári vénája volt, jogászok százai szakvizsgáztak nála. Mindig határozottan, őszinte hivatástudattal, nagy hozzáértéssel, tisztességesen végezte munkáját. Bírák generációinak adta át a pálya szeretetét – mondta dr. Hajdu Anna törvényszéki elnökhelyettes.

A díjat férje nevében dr. Nánásiné dr. Szabó Róza törvényszéki tanácselnök vette át, aki Madách Imre szavaival köszönte meg jelenlévő kollégáinak, hogy a küzdelmekkel és nehézségekkel teli bírói pályát választották.

A díj ezüst fokozatát Törőcsikné dr. Gulyás Gabriella, a Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság munkaügyi bírája kapta, aki csaknem harmincöt éve ítélkezik, huszonhét éven át vezette a Szolnoki Munkaügyi, majd Szolnoki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot. Címzetes törvényszéki bíró, a törvényszék polgári-gazdasági-közigazgatási kollégiumának tagja, aki tudását instruktorként adja tovább a bírák újabb nemzedékének. Szakmai felkészültségével, magas színvonalú ítélkezésével és elhivatottságával méltán vívta ki a jogászi szakma és kollégái osztatlan elismerését – hangzott el az ünnepségen.

A Juhász Andor-díj bronz fokozatát idén Deákné Szécsi Ildikó, a törvényszék statisztikusa kapta, aki egyben a törvényszék könyvtáráért is felel. Munkáját csaknem négy évtizedes igazságügyi alkalmazotti pályája során mindig lelkiismeretesen, magas színvonalon és segítőkészen végezte, és végzi a mai napig – mondta az elnökhelyettes.

Dr. Víghné dr. Tigyi Anikó törvényszéki tanácselnök,

immáron címzetes táblabíró

 

Az Országos Bírói Tanács dr. Víghné dr. Tigyi Anikó törvényszéki tanácselnök részére címzetes táblabírói címet adományozott, amit szintén a törvényszék vezetői adták át. Negyed évszázada ítélkezik, csaknem egy évtizede a törvényszék büntető másodfokos tanácselnökeként. Öt éve vezeti a törvényszék bírói tanácsát. Tizenhét éve instruktorként adja át a tudását a pályakezdő munkatársainak. Szakmai felkészültségével, magas színvonalú munkájával, példaértékű munkabírásával méltán vívta ki a jogászi szakma és munkatársai osztatlan elismerését – méltatta kollégáját az elnökhelyettes.

Kollégiumvezetők köszöntése a Szolnoki Törvényszék dísztárgyalótermében 2018. július 13-án

 

Végül megköszönték dr. Kis István és dr. Pongrácz Zsolt, a törvényszék korábbi kollégiumvezetőinek magas szakmai színvonalú munkáját, akiknek hatéves mandátuma a közelmúltban járt le, és köszöntötték Gyöngyné dr. Kovács Gabriellát, a törvényszék új civilisztikai kollégiumvezetőjét.

Az ünnepség második fellépője Krajczár Zsolt gitárművész, a Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola gitártanára volt, akinek előadását követően a törvényszék elnöke a társszervek vezetőihez szólt.

A Martfű Néptáncegyüttes és Krajczár Zsolt gitárművész a Szolnoki Törvényszék Bíróságok Napja Ünnepségén 2018. július 13-án

 

„Nagy súlyt kell helyezni arra, hogy a bíróban a jogi képesítés mellett hiánytalanul meglegyenek a bírói tiszt gyakorlásához szükséges, megkívánt emberi tulajdonságok is. A jó bíró ugyanis csak sokat tapasztalt, bölcs észjárású, embertársai sorsát szívén viselő, derűs, becsületes, erkölcsös, jó ember lehet.”

Az elnök ismét Juhász Andor szavait idézve, azt mondta, bízik abban, hogy az ügyészek, ügyvédek, büntetés-végrehajtási dolgozók ilyen bírákkal találkoznak a tárgyalótermekben, és az, hogy ma megtisztelték az ünnepséget jelenlétükkel, az évek óta fennálló remek munkakapcsolat újabb bizonyítéka.

Végül a megye bíráihoz címzett szavaiban kollégáit méltatva, akként szólt, hogy a bírói hivatás iránt elkötelezett, remek embereket lát, akik példaértékű munkát végeznek, vállalva a magány hosszú óráit, egy nemes cél, az időszerű és megalapozott igazság-szolgáltatás biztosítása érdekében.

Az ünnepséget a Szózat zárta.

 

Szolnok, 2018. július 13.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya