Két nap alatt három iskolában tartottak Nyitott Bíróság rendezvényt Jász-Nagykun-Szolnok Megyében

A Nyitott Bíróság Program keretében 2018. május 2. és 4. napján három Jász-Nagykun-Szolnok megyei iskola csaknem négyszáz diákjának tartottak előadásokat, bemutatókat, interaktív gyakorlatokat bírák, ügyészek, rendőrök, illetőleg a bíróság által felkért internetbiztonsági szakértő.

Az első napon, 2018. május 2-án a Karcagi Járásbíróság délelőtt a helyi Györffy István Katolikus Általános Iskolába, míg a nap második felében a Karcagi Nagykun Református Általános Iskolába látogatott el. Mindkét intézményben a 7. és 8. osztályos tanulóknak tartottak előadásokat, összesen másfél száz diákot szólítva meg. Dr. Szalay Katalin, a Karcagi Járásbíróság elnöke és Deméné dr. Demeter Judit bírósági titkár az igazságszolgáltatásról és a bírósági szervezet felépítéséről, míg a bíróság által felkért vendégelőadó, dr. Baracsi Katalin internetjogász, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Safer Internet Programjának külső tanácsadója a biztonságos internethasználatról beszélt a fiataloknak.

A második napon, 2018. május 4-én a Szolnoki Törvényszék, a megyei Főügyészség, Rendőr-főkapitányság és Büntetés-Végrehajtási Intézet előadói a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolába látogattak el, ahol több mint kettőszáz, az iskola valamennyi évfolyamából kikerülő diákjának szerveztek életkori sajátosságaiknak megfelelő programokat.

A bíróságról érkezők a jogról, az igazságszolgáltatásról és a bíróságok működéséről tartottak előadást. Az alsósok dr. Bethlendy-Kis Tünde és dr. Molnár Klára bírósági titkárok, a felsősök dr. Gy. Molnár Sándor törvényszéki bíró és dr. Liget Levente bírósági titkár előadását hallgathatták meg. Emellett a legidősebbek perszimulációs gyakorlaton játszatták el a bíró, az ügyész és a védő szerepét egy képzelt büntetőügy tárgyalásán, és így ismerkedhettek a büntetőbírói, az ügyészi és a védőügyvédi hivatással.

Dr. Gy. Molnár Sándor törvényszéki bíró elődása a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping
Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában 2018. május 4-én

 

A törvényszék által vendégelőadóként felkért dr. Baracsi Katalin internetjogász az iskola felsőseiknek tartott előadásában az internet veszélyeire és a tudatos internethasználat fontosságára hívta fel fiatal hallgatósága figyelmét.

Dr. Baracsi Katalin internetjogász előadása a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping
 Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában 2018. május 4-én

 

Az ügyészség előadói közlekedésbiztonsági előadást tartottak, illetőleg bűnmegelőzési célzattal a fiatalok által is elkövethető bűncselekményekre hívták fel a tanulók figyelmét.

Dr. Lánczi Rajmund ügyész előadása a besenyszögi Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában 2018. május 4-én

 

A rendőrség közlekedésbiztonsági, fegyverzettechnikai, helyszínelő és rendőrkutya bemutatót tartott. A büntetés-végrehajtás előadói pedig ismertették a büntetés-végrehajtási szervezet felépítését, feladatait, tevékenységét, a fogvatartottak napirendjét, a foglalkoztatási lehetőségeket és a reintegrációs programokat, valamint bemutatták a kényszerítőeszközök használatát.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet előadása a besenyszögi Chiovini
Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában 2018. május 4-én

 

Az Országos Bírósági Hivatal 2012-ben hirdette meg a Nyitott Bíróság Programot, melynek elsődleges célja az állampolgárok igazságszolgáltatással és a bírósági szervezettel kapcsolatos ismereteinek bővítése, ugyanakkor nagy hangsúlyt fektet a prevencióra, a fiatalkorúak elkövetővé, illetőleg áldozattá válásának megelőzésére is.

A Programban Jász-Nagykun-Szolnok Megye bíróságai évek óta tevékenyen részt vállalnak. A tavalyi évben 74 rendezvényt tartottak, melyeken 79 megyei általános és középiskola csaknem négyezer diákja vett részt.

Idén a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola és Gimnáziumban, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskolában, a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban, a zagyvarékasi Damjanich János Általános Iskolában és a Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tartottak hasonló rendezvényt.

A Nyitott Bíróság Program iránt érdeklődő iskolák részvételi szándékukat Jász-Nagykun-Szolnok Megyében a nyitottbirosag@szolnokit.birosag.hu elektronikus levélcímen, illetőleg az 56/501-410-es telefonszámon jelezhetik a Szolnoki Törvényszék felé. A törvényszék Nyitott Bíróság Programmal kapcsolatos tájékoztató anyagát innen tölthetik le.

 

Szolnok, 2018. május 9.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya