A Karcagi Járásbíróság történetének bemutatásával folytatódik a bíróságtörténeti kutatómunka Jász-Nagykun-Szolnok Megyében

A bíróságok története hazánk történelmének meghatározó, mégis kellő mélységben csupán kevesek által ismert területe. A bíráskodás, az ítélkezés végigkísérte hazánk ismert történelmét, értékes, hasznos és nem egyszer tanulságos emlékeket hagyva az utókor számára. A múlt bíróságairól, bírósági tárgyalásairól és ítéleteiről fennmaradt beszámolók, írásos emlékek, amellett, hogy betekintést engednek a bírósági szervezet történetébe, értékes jogtörténeti emlékek, melyek segítenek megismerni a kor társadalmát.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke ezt felismerve hozta létre 2012 októberében a bírósági szervezet történetét feldolgozó Bíróságtörténeti Munkacsoportot, melynek feladata a bírósági szervezet országos és helyi intézménytörténetének feldolgozása, valamint a bíróságok személyi állományával kapcsolatos és közérdeklődésre számot tartó tapasztalatok feltárása.

A munkában a Szolnoki Törvényszék kezdetektől tevékenyen részt vállal. Az ügyészi és ügyvédi hivatásrenddel együttműködve visszaállíttatta és 2015. április 15-én a törvényszék épületének I. emeleti aulájában ünnepélyes keretek között felavatta az első világháborúban elesett, valamint a vörösterror áldozatául esett jogászok emlékét őrző 1922. június 25. napján kihelyezett, de a történelem viharában 1946-ban eltávolított márványtáblákat. Évente megrendezésre kerülő bíróságtörténeti kiállítással és ahhoz kapcsolódó előadásokkal, valamint bíróságtörténeti kötetek szerkesztésével dolgozik a helyi bíróságtörténeti emlékek feltárásán és megismertetésén.

Ezen kutató és ismeretterjesztő munka fontos állomása volt a törvényszék bíróságtörténeti munkacsoportja által dr. Révész Béla, a Szegedi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszéke egyetemi docensének közreműködésével összeállított, 2015. május 19-én bemutatott a Szolnoki jogászok emlékezete - bíróságtörténeti emlékek 1945-től című kiadvány, majd a 2017. június 22-én bemutatott A Szolnoki Törvényszék története 1945-ig című kötet, amit a törvényszék bíróságtörténeti munkacsoportja ismét egy neves kutatóval, Bojtos Gáborral, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár főlevéltárosával közös értékfeltáró és értékmegőrző kutatómunka eredményeként állított össze.

A bíróságtörténeti kutató és ismeretterjesztő munka azonban nem zárult le. Jász-Nagykun-Szolnok Megye járásbíróságainak története még feldolgozásra és dokumentálásra vár, amit a tervek szerint a bíróságok a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárral együttműködve végeznek majd el. Ennek első lépéseként a Karcagi Járásbíróság történetét veszik górcső alá. A kutatómunka az írásos és tárgyi emlékek összegyűjtésével a napokban veszi kezdetét. A kötet bemutatására előreláthatóan 2018 őszén kerül majd sor.

 

Szolnok, 2017. október 5.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya