Rákóczisok Napja – Nyitott Bíróság rendezvény a szolnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

Nem volt tanítás 2017. szeptember 29-én a szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában, vagy helyesebben nem a megszokott értelemben. Ezen a napon is becsengettek, de az órarendben szereplő tanórák helyett igazságügyi osztályfőnöki órák, perszimulációs gyakorlatok, internetbiztonsági előadások, valamint büntetés-végrehajtási, közlekedésbiztonsági és fegyverzettechnikai bemutatók követték egymást, a tanulók pedig nem dolgozatot írtak, hanem igazságügyi totót töltöttek és internetbiztonsági vetélkedőn vettek részt. A Szolnoki Törvényszék nagyszabású Nyitott Bíróság rendezvényén 425 általános iskolás diák vett részt.

Az 1869-ben alakult, II. Rákóczi Ferenc nevét 1990 óta viselő két tanítási nyelvű tanintézmény Jász-Nagykun-Szolnok Megye egyik legnívósabb általános iskolája, amely a magas színvonalú oktatás, és az erkölcsi értékek megőrzése és átörökítése mellett kiemelt figyelmet szentel tanulói állampolgári ismereteinek bővítésére is. Nem véletlen, hogy az évente megrendezésre kerülő Rákóczisok napja rendezvényen a sport mellett fontos szerephez jut az ismeretterjesztés, amiről idén a Szolnoki Törvényszék, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet munkatársai gondoskodtak.

A diákok igazságügyi osztályfőnöki órák keretében ismerkedhettek meg a hatalmi ágakkal, az igazságszolgáltatással, mint önálló hatalmi ággal, a büntető és a polgári igazságszolgáltatás funkcióival, a bírósági szervezet felépítésével, a bíróvá válás folyamatával, a fiatalkorúakat a bírósági eljárás során megillető jogokkal és az őket terhelő kötelezettségekkel. Fiatalkorúak büntetőügyeit tárgyaló bírák meséltek nekik a fiatalokat leggyakrabban érintő bűncselekményekről és igyekeztek felhívni hallgatóságuk figyelmét arra, hogy hogyan kerülhetik el, hogy áldozattá vagy elkövetővé váljanak, ha pedig ez mégis megtörténik milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a bírósági eljárásban. Polgári ügyeket tárgyaló bírák pedig az élet legkülönbözőbb jogviszonyairól beszéltek a buszjegyvásárlástól, a nyári munkavállaláson keresztül, egészen a házassági bontóperig, bemutatva a tágabb értelemben vett polgári jogi jogviszonyokat és a polgári igazságszolgáltatást, a felperesi és alperesi szerepeket.

A diákok perszimuláció keretében bújhattak az ügyész, a védő, a bíró bőrébe egy fiktív büntetőügy tárgyalását eljátszva, interaktív internetbiztonsági eladáson szembesülhettek az internet veszélyeivel és megismerhették a körültekintő internethasználat alapvető szabályait. A megyei rendőr-főkapitányság közlekedésbiztonsági és fegyverzettechnikai bemutatóján vehettek részt, az egyik zárkának berendezett iskolai osztályteremben pedig a megyei büntetés-végrehajtási intézet munkatársainak köszönhetően megismerhették a büntetés-végrehajtási szervezet felépítését, az intézet feladatait, tevékenységét, a fogvatartottak napirendjét, a foglalkoztatási lehetőségeket, valamint a reintegrációs programokat is.

 

Szolnok, 2017. október 2.

Szolnoki Törvényszék Sajtóosztálya