Ünnepélyes könyvbemutató a Szolnoki Törvényszéken

A bíróságok története hazánk történelmének meghatározó, mégis kellő mélységben csupán kevesek által ismert területe. A bíráskodás, az ítélkezés végigkísérte hazánk ismert történelmét, értékes, hasznos és nem egyszer tanulságos emlékeket hagyva az utókor számára. A múlt bíróságairól, bírósági tárgyalásairól és ítéleteiről fennmaradt beszámolók, írásos emlékek, amellett, hogy betekintést engednek a bírósági szervezet történetébe, értékes jogtörténeti emlékek, melyek segítenek megismerni a kor társadalmát.

Az Országos Bírósági Hivatal Elnöke ezt felismerve hozta létre 2012 októberében a bírósági szervezet történetét feldolgozó Bíróságtörténeti Munkacsoportot, melynek feladata a bírósági szervezet országos és helyi intézménytörténetének feldolgozása, valamint a bíróságok személyi állományával kapcsolatos és közérdeklődésre számot tartó tapasztalatok feltárása.

A munkában a Szolnoki Törvényszék kezdetektől tevékenyen részt vállal. Az ügyészi és ügyvédi hivatásrenddel együttműködve visszaállíttatta és 2015. április 15-én a törvényszék épületének I. emeleti aulájában ünnepélyes keretek között felavatta az első világháborúban elesett, valamint a vörösterror áldozatául esett jogászok emlékét őrző 1922. június 25. napján kihelyezett, de a történelem viharában 1946-ban eltávolított márványtáblákat. Évente megrendezésre kerülő bíróságtörténeti kiállítással és ahhoz kapcsolódó előadásokkal, valamint bíróságtörténeti kötetek szerkesztésével dolgozik a helyi bíróságtörténeti emlékek feltárásán és megismertetésén.

Ezen kutató és ismeretterjesztő munka fontos állomása volt a törvényszék bíróságtörténeti munkacsoportja által dr. Révész Béla, a Szegedi Tudományegyetem Állam-, és Jogtudományi Kara Politológiai Tanszéke egyetemi docensének közreműködésével összeállított és 2015. május 19-én bemutatott a Szolnoki jogászok emlékezete - bíróságtörténeti emlékek 1945-től című kiadvány.

A most megjelent A Szolnoki Törvényszék története 1945-ig című kötet az első kiadványban megkezdett út folytatásának tekinthető, amit a törvényszék bíróságtörténeti munkacsoportja ismét egy neves kutatóval, Bojtos Gáborral, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár főlevéltárosával közös értékfeltáró és értékmegőrző kutatómunka eredményeként állított össze. A kötet az 1867 és 1945 közötti bírósági rendszert, a Szolnoki Törvényszék megalakulásának, épületének, elnökeinek történetét, valamint a sajtó és a közvélemény által élénk figyelemmel kísért pereit, bírósági eseteit mutatja be a korabeli eredeti dokumentumokon keresztül.

A kötet ünnepélyes bemutatójára 2017. június 22-én a Szolnoki Törvényszék kollégiumi termében került sor. A rendezvényt dr. Hajdu Anna, a Szolnoki Törvényszék elnökhelyettese nyitotta meg, majd dr. Ábrahám Márta, Bojtos Gábor és dr. Pongrácz Zsolt szólalt fel.

Dr. Ábrahám Márta, az Országos Bírósági Hivatal Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályának vezetője bemutatta az Országos Bírósági Hivatal Bíróságtörténeti Munkacsoportjának az igazságszolgáltatás történetét feltáró és bemutató tudományos kutató, a kutatást támogató és ösztönző, valamint ismeretterjesztő tevékenységét és a munkacsoport által országszerte elért eredményeket. Kiemelte, hogy az OBH bírósági történelem és hagyományápolás pályázata keretében már összesen tizenkilenc hasonló, helyi bíróság- és igazságszolgáltatás-történetet bemutató kiadvány jelent meg az országban, a szolnoki a huszadik a sorban.

Bojtos Gábor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár főlevéltárosa, a kötet egyik szerkesztője színes előadásban mutatta be a Szolnoki Törvényszék 1885-ben történt megalakulásának, valamint az 1893-ban átadott és 1925-ben egy második szinttel bővített épületének történetét, a törvényszéket a megalakulásától 1945-ig vezető elnökök nem egy esetben kalandos életútját, valamint a sajtó és a közvélemény által oly élénk figyelemmel kísért pereket és bírósági eseteket, mint a „kunhegyesi boszorkány” ügye.

Végül a kötet másik szerkesztője, a Szolnoki Törvényszék történeti munkacsoportját is vezető dr. Pongrácz Zsolt büntető kollégiumvezető beszélt a kötet megszületésének körülményeiről, megköszönte szerkesztőtársai: Kelemen-Nagy Orsolya és Bojtos Gábor munkáját, valamint az Országos Bírósági Hivatal által a kötet elkészítéséhez nyújtott támogatást.

A rendezvényen díszvendégként vett részt dr. Ábrahám Márta, az Országos Bírósági Hivatal Tudományszervezési és Dokumentációs Osztályának osztályvezetője, dr. Varga Árpád, Jász-Nagykun-Szolnok megyei főügyész, dr. Séllei Imre, a megyei ügyvédi kamara elnöke, dr. Urbán Zoltán rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány, Horváth Ákos büntetés-végrehajtási alezredes, a megyei büntetés-végrehajtási intézet megbízott parancsnoka, Kelemen Richárd István büntetés-végrehajtási alezredes, bv. tanácsos, biztonsági osztályvezető,   Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke, Szabó István, Szolnok alpolgármestere, dr. Berkó Attila, a megyei kormányhivatal főigazgatója és Horváth Gergő a megyei levéltár igazgatóhelyettese.

A rendezvényt a helyi sajtó élénk figyelemmel kísérte. A Szolnok Televízió összefoglalóját itt tekinthetik meg.

 

Szolnok, 2017. június 23.

Szolnoki Törvényszék Sajtócsoportja