Adatvédelem

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal adatvédelmi tisztviselőiről és az adatvédelmi incidensek jelentéséről szóló 5/2022. (IX.19.) OBH utasítás 4.§ (1) bekezdése szerint az adatkezelő vezetője az adatkezelési műveletek jogszerűségének, valamint az érintetti jogok érvényesülésének biztosítása érdekében adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki.

Az OBH adatvédelmi tisztviselője 2021. május 5. napjától dr. Lakatos Dániel OBH-ba beosztott bíró (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 24.; telefonszám: +36-30/517-5432; e-mail: gdpr@obh.birosag.hu).

A Szolnoki Törvényszék adatvédelmi felelőse 2022. május 1. napjától Szakácsné dr. Székács Viktória, a Szolnoki Járásbíróság bírósági titkára (levelezési cím: 5000 Szolnok, Kossuth út 1., telefonszám: 3245. mellék, email: sztvadatvedelem@birosag.hu).

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓK:

 

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK:

Címe Száma
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

2011. évi CXII. törvény

 

KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYZATOK:

Címe Száma
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alkalmazásáról szóló szabályzatról

19/2012. (X. 18.) OBH utasítás

A bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal adatvédelmi tisztviselőiről és az adatvédelmi incidensek jelentéséről

5/2022. (IX.19.) OBH utasítás

A bírósági épületekben működő kamerás megfigyelő rendszer üzemeltetéséről és az ezzel kapcsolatos adatkezelésről

2021.El.II.B.5/9. (X.6.) SZT szabályzat

 

KAPCSOLÓDÓ KÉRELEM NYOMTATVÁNYOK: