MILYEN TÍPUSÚ VITÁK RENDEZHETŐK BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉSSEL?

 

 

Milyen típusú jogviták rendezhetők bírósági közvetítéssel?

Az eljárásban az vehet részt, akinek az alábbi ügytípusokba tartozó peres vagy peren kívüli ügye van folyamatban a bíróságon.

  • családjogi viták, például házasság felbontása, gyermekelhelyezés, illetve szülői felügyeleti jog gyakorlása tárgyában indult jogvita, láthatási, vitás kapcsolattartási jog körében, agyonmegosztás esetén
  • szerződéses (pl.: devizahiteles perek!) és szerződésen kívüli jogviták, kártérítés, szavatosság, birtokvita, szomszédjogok
  • gazdálkodó szervezetek egymás közötti vitái
  • munkajogi viták, amelyben a munkáltató és a dolgozó között rendezhetők a munkabérrel, munkaviszonnyal, munkaszerződéssel kapcsolatos vitás kérdések