MI AZ ELŐNYE A PERHEZ KÉPEST?

 

 

Mi a bírósági közvetítői eljárás előnye a perhez képest?

A közvetítői eljárás gyorsabb, rugalmasabb, mint a bírósági peres eljárás.

A közvetítői eljárásban nem fordulhat elő, hogy az egyik fél nyer, a másik pedig veszít.

A bíróságon dolgozó közvetítő kapcsolatba lép a felekkel, közvetlen, oldott légkörben segít nekik a konfliktus feltárásában és abban, hogy maguk találják meg a megoldást a problémájukra.

A megegyezéssel mindkét fél nyer, miközben a megegyezés növeli a felek egymás iránti bizalmát, és javítja a konfliktus miatt megromlott kapcsolatokat is.

További előnye még, hogy a bírósági közvetítői eljárás nem nyilvános, sőt a bírósági közvetítőnek az eljárás során tudomására jutott tényekkel, adatokkal kapcsolatban szigorú titoktartási kötelezettsége van. Tehát az előtte elhangzottakról a perben eljáró bírónak sincs tudomása.