PERT SZERETNE INDÍTANI ?

PERT SZERETNE INDÍTANI ?

el szeretne válni

Keresetlevél házassági bontóperben

szülői felügyeleti jog rendezést (korábbi nevén: gyermekelhelyezést) szeretne kérni

Keresetlevél szülői felügyelettel kapcsolatos perben

gyermektartásdíj megállapítását,
leszállítását vagy felemelését
szeretné kérni
Keresetlevél kiskorú gyermek tartása iránt indított perben

gondokság alá helyezést szeretne kérni

Keresetlevél gondnoksági ügyben

közigazgatási pert szeretene indítani  Közigazgatási per megindítása iránti keresetlevél

munkaügyi pert szeretne indítani

Keresetlevél munkaügyi perben

birtokpert szeretne indítani
 
Keresetlevél a jegyző birtokvédelmi ügyben hozott határozata megváltoztatása iránti perben
végrehajtási pert szeretne indítani Keresetlevél végrehajtási perben
mulasztási pert szeretne indítani Mulasztási per megindítása iránti keresetlevél

egyéb pert szeretne indítani

Keresetlevél nyomtatvány

FIGYELEM! A nyomtatványok eredeti szövegét a kitöltés során nem szabad megváltoztatni!