AZ ÚJ POLGÁRI PERRENDTARTÁS

2018. január 1. napján hatályba lép az új Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.), amely a több mint fél évszázadon keresztül alkalmazott 1952. évi III. törvény után szabályozza a polgári peres eljárásokat.

Az új törvény - és az ahhoz kapcsolódó további szabályozások - kihatással lesznek a bírósági polgári peres és nemperes eljárások kezdeményezésének és lefolytatásának szabályaira. 2018. január 1. napja után indult polgári eljárásokban már az új Pp. szabályait kell alkalmazni. 

Annak érdekében, hogy a bírósághoz forduló jogkereső állampolgárok is megismerhessék a legfontosabb változásokat a Szolnoki Törvényszék az Országos Bírósági Hivatal (OBH) ajánlásával közzétett tájékoztató anyagokat az alábbiakban adja közre:

A fenti tájékoztató anyagokat a Székesfehérvári Törvényszék készítette.

 

Szóróanyagok:

A keresetlevél benyújtásához kapcsolódó legfontosabb újítások

Költségkedvezmények új törvényi szintű szabályozása