Tájékoztatás büntetés-végrehajtási ügyekben

 

TÁJÉKOZTATÓ

ügyfelek részére

a Szolnoki Törvényszék büntetés-végrehajtási irodájának hatáskörébe tartozó ügyekről:

 

 • elveszett, vagy otthon maradt, a büntetés-végrehajtási csoport által kiadott felhívás pótlása,
 • név-, és lakcímváltozás bejelentése,
 • pénzbüntetés befizetésének igazolása,
 • a büntetés-végrehajtási intézetben tartózkodó elítélt pénzbüntetése befizetésének igazolása,
 • büntetés-végrehajtási bíró által átváltoztatott közérdekű munkában halasztási kérelem beadása,
 • büntetés-végrehajtási bíró által átváltoztatott pénzbüntetésben halasztási kérelem beadása,
 • felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermek, gondozott személy bejelentése,
 • felügyelet nélkül maradó vagyon, lakás biztonságba helyezése iránti kérelem,
 • büntetés-végrehajtási intézetbe történő bevonulással kapcsolatos tájékoztatás, ügyintézés,
 • közérdekű munka átváltoztatásával kapcsolatos kérelmek, igazolások beadása,
 • közérdekű munka végrehajtási ügyben pártfogó felügyelő határozata elleni fellebbezés beadása,

elévülés megállapítása iránti kérelem beadása.

 

NEM a Szolnoki Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportjának hatáskörébe tartozó ügyek:

 

 • az elítélt melyik büntetés-végrehajtási intézetben tölti szabadságvesztés büntetését és meddig (illetékes: a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának (továbbiakban: BVOP) írásos megkeresése –1245 Budapest V. kerület, Pf. 1046.),
 • a rendőrség által elfogott hozzátartozó holléte (illetékes: az illetékes rendőrkapitányság ügyelete),
 • igazolás kiadása családi pótlékhoz vagy gyermekvédelmi támogatáshoz a büntetés-végrehajtási intézetben töltött időről (illetékes: járásbíróság büntető lajstrom, BVOP írásban -1245 Budapest V. kerület, Pf.1046.),
 • rendőrségi kihallgatáshoz vagy elszállításhoz engedély kiadása (illetékes: előzetes letartóztatott esetén járásbíróság büntető lajstrom vagy törvényszék büntető lajstrom; jogerős elítélt esetén a járási ügyészség),
 • szabadságvesztéssel kapcsolatos halasztási, perújítási, kegyelmi kérelem (illetékes: járásbíróság büntető lajstrom vagy törvényszék büntető lajstrom),
 • összbüntetésbe foglalás iránti kérelem (illetékes: járásbíróság büntető lajstrom),
 • pénzbüntetésre vonatkozó részletfizetési és halasztási kérelem (illetékes: járásbíróság büntető lajstrom),
 • ügyészség, illetőleg bíróság által kiszabott rendbírságra vonatkozó részletfizetési, halasztási kérelem (járásbíróság B. lajstrom, járási ügyészség),
 • szabálysértési ügyben kiszabott pénzbírsággal, közérdekű munkával, elzárással kapcsolatos ügyek (illetékes: járásbíróság B. lajstrom vagy a szabálysértést kiszabó rendőrség, illetőleg önkormányzat szabálysértési osztálya),
 • közérdekű munka büntetés esetében munkahely kijelölésével, terhesség, gyermekgondozási díj bejelentésével, foglalkoztathatósági orvosi vizsgálat beszerzésével, megváltozott egészségi állapot bejelentésével, munkavégzés akadályának bejelentésével kapcsolatban (illetékes: Kormányhivatal Pártfogói Szolgálata – Szolnok, Ady E. u. 35-37.)