Ügyfélsegítő

 

A 2018. január 1. napján hatályba lépett polgári perrendtartásról szóló törvény rendelkezései szerint a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben a jogi képviselő nélkül eljáró félnek szinte valamennyi kérelmét erre rendszeresített nyomtatványon kell előterjesztenie.

A korábban panasznapként ismert szolgáltatás 2018 októberétől ügyfélsegítő néven, a megszokott ügyfélfogadási rendben működik. Itt az ügyfelek segítséget kaphatnak a nyomtatványok kitöltésében, szóbeli kérelmeiket rögzítik, és tájékoztatást kaphatnak bírósági eljárási kérdésekben.

A perindításhoz, illetőleg ellenkérelme, viszontkereset-levele elkészítéséhez és benyújtásához azonban nem szükséges személyesen befáradnia a bíróságra, ezt akár otthonról, elektronikus ügyfélkapuján keresztül vagy postai úton is megteheti. Az alábbiakban ehhez kívánunk segítséget nyújtani:

 

MELYIK NYOMTATVÁNYT KELL KITÖLTENEM?

HOGYAN KELL KITÖLTENEM A NYOMTATVÁNYT?

MELYIK BÍRÓSÁGNAK KELL BENYÚJTANOM A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYT?

HOGYAN KELL BENYÚJTANOM A KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNYT?

KITŐL ÉS HOL KÉRHETEK SEGÍTSÉGET A NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ?

HOGYAN KÉRHETEK KÖLTSÉGMENTESSÉGET?

MUNKAJOGI KÉRDÉSEKKEL KAPCSOLATOSAN KITŐL KÉRHETEK JOGI TANÁCSADÁST?

HOL KÉRHETEK JOGI TANÁCSADÁST?

HOL KÉRHETEM PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET ENGEDÉLYEZÉSÉT?

 

A megye bíróságainak ügyfélsegítői ügyfélfogadási ideje